zdjecie profilowe na strone 629_629px

Nie da się zmienić ciemności w światłość ani apatii w ruch bez udziału EMOCJI

Carl Gustaw Jung

Konsultacja Wstępna

Konsultacja wstępna to pierwsze jedno lub dwa spotkania z pacjentem, w trakcie których rozmawiamy o tym, co go sprowadziło do mojego gabinetu, z jakimi problemami czy trudnościami się boryka, czego oczekuje po spotkaniach ze mną.

Konsultacja nie zawsze jest wstępem do dłuższej pracy, może być także pomocą samą w sobie. Tak się dzieje w przypadkach, w których pacjent przychodzi do gabinetu po konkretną poradę psychologiczną i chce uzyskać wiedzę w ważnej dla siebie sprawie.

Efektem konsultacji może być również podjęcie przez pacjenta i psychoterapeutę wspólnej decyzji o dalszej współpracy psychoterapeutycznej.

Czym jest pomoc psychologiczna?

Pomoc psychologiczna to kilka lub kilkanaście spotkań poświęconych różnego rodzaju trudnościom życiowym, dylematom wokół jakiejś sprawy, rozwiązaniom aktualnych problemów, wsparciu pacjenta w sytuacji kryzysowej. Każde spotkanie trwa 50 min.

Czym jest terapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna to na ogół dłuższa i głębsza praca psychologiczna z pacjentem, w trakcie której ma on okazję przyjrzeć się trapiącym go problemom z różnych perspektyw, zobaczyć w jaki sposób na to, co obecnie się dzieje w jego życiu, mogą wpływać wydarzenia
z przeszłości, lepiej rozumieć siebie, swoje wewnętrzne potrzeby i pragnienia oraz to, w jaki sposób buduje relacje z innymi i funkcjonuje w świecie.

Praktycznie każda psychoterapia indywidualna jest nieco inna, bo pracujemy nad innymi sprawami i każdy pacjent jest innym
człowiekiem, co często pociąga za sobą także nieco inne metody pracy. 

To, co jest wspólne,
to spotkanie dwojga ludzi: pacjenta i psychoterapeuty w przestrzeni gabinetu, relacja, która stopniowo się między nimi rozwija, wspólne ustalenie celu i dążenie do jego realizacji. Psychoterapia indywidualna trwa pół roku lub dłużej. Spotkania zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min.

” Pomagam osobom, które doświadczają problemów w różnych, ważnych sferach swojego życia. „

Kiedy warto iść na psychoterapię?

Wskazaniem do odbycia psychoterapii są stany utrzymującego się lęku, obniżony nastrój i poczucie własnej wartości, stres, poczucie utraty kontroli nad życiem i bezsensu, a także trudności w relacjach czy trudności w odnalezieniu własnej drogi osobistej lub zawodowej.
Psychoterapia nie tylko pomaga w poradzeniu sobie z trudnościami, lecz także daje możliwość przyjrzenia się swojemu życiu, zrozumienia własnej historii i lepszego poznania siebie. Stąd korzyści płynące z psychoterapii są uniwersalne i może je czerpać każdy, niezależnie od zgłaszanego na początku powodu podjęcia terapii.

Jak wygląda psychoterapia?

Psychoterapia polega na rozmowie między terapeutą a pacjentem. Wszystko, co dzieje się na
sesji odbywa się za zgodną pacjenta i każda odmowa czy wątpliwość jest traktowana z
najwyższym szacunkiem. Warto pamiętać o tym, że psychoterapia jest procesem, co oznacza,
że zmiany zachodzą stopniowo i przebiegają płynnie i wymagają czasu. Dlatego właśnie
terapia trwa zwykle od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat
(psychoterapia długoterminowa), a długość jej trwania zależy od zgłaszanego problemu oraz
od postawionych celów.

Jak działa psychoterapia?

Dzięki rozmowie terapeutycznej pacjent uświadamia sobie, w jaki sposób funkcjonuje w kontakcie z innymi osobami oraz w kontakcie ze sobą, w jaki sposób jego doświadczenia z przeszłości wpływają na jego obecne odczuwanie i reagowanie.

Ma również możliwość przeżycia ważnych emocji, które – wcześniej tłumione lub nieadekwatnie wyrażane – nie były w pełni przeżywane. Porządkowanie osobistych doświadczeń oraz pełne przeżywanie emocji pozwalają na uzyskanie większego spokoju i wewnętrznej harmonii.

Wykształcenie

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończyłam studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS przygotowujące mnie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Ukończyłam również specjalistyczne 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dodatkowo doskonaliłam swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par w szkole Psychoterapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji.

W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną moich pacjentów regularnie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz przestrzegam zasad kodeksu etyki zawodowej. Biorę też
udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe.

O mnie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Hospicjum domowym, poradniach psychologicznych, środowiskowych oraz socjoterapeutycznych oraz w gabinecie prywatnym.
Staż kliniczny odbyłam w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”.

Obecnie pracuję jako psycholog psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w NavMed na Bemowie oraz
w Kontekstach na Mokotowie.

Prowadzę psychoterapę młodzieży powyżej 15. roku życia, osób dorosłych oraz psychoterapię par.

Od lat jestem związana z obszarem biznesowym.
Prywatnie jestem mężatką i mamą nastolatki.

Skontaktuj się ze mną

Telefon

+48 604 501 169

Adres email

kontakt@mspsychoterapeuta.pl

NavMed Psychiatrzy - Powstańców Śląskich 42/3, Warszawa

Konteksty. Miejsce Psychoterapii - Dąbrowskiego 27/2, Warszawa

Close Menu